ΔΙΑΦΟΡΑΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Καταγγελίες για την Πυλαία

pegasus_large_t_1041_13490455Σοβαρές καταγγελίες-επερωτήσεις κατέθεσαν δύο σύμβουλοι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προς τον Περιφερειάρχη, Απόστολο Τζιτζικώστα σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του κλειστού της Πυλαίας. Ο λόγος για την  Κυρία Δέσποινα Χαραλαμπίδου και τον κο Γεώργιο Θεοδωρόπουλο που  καταθέτουν στοιχεία πως όχι μόνο κάποια από τα έξοδα του Κλειστού πληρώνονταν απο την ΓΓΑ και τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης.. Παράλληλα, γίνεται αναφορά πως στην εν λόγω σύμβαση εξαφανίστηκε το άρθρο που ανέφερε πως  τα έξοδα τα κάλυπτε εξ ολοκλήρου ο ΠΑΟΚ,.

Αναλυτικά η επερώτηση:

«Στις 30/1/2006 , υπογράφηκε μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, του Αθλητικού Σωματείου « Πανθεσσαλονίκειος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινοπουλιτών – ΠΑΟΚ » και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης , σύμβαση παραχώρησης εγκαταστάσεων κλειστού Γυμναστηρίου Περιοχής Δήμου Πυλαίας. Η εν λόγω σύμβαση αφορούσε το κλειστό γυμναστήριο που έχει στην αποκλειστική του νομή και κατοχή το αθλητικό σωματείο ΠΑΟΚ και βρίσκεται στην περιοχή του νυν Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, είχε δε ανεγερθεί σε οικόπεδο εκτάσεως συνολικά 45.811 τ.μ. και ανήκει ιδιοκτησιακά κατά ένα μέρος στον Α.Σ. ΠΑΟΚ και κατά το υπόλοιπο τμήμα του στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και συγκεκριμένα με το άρθρο 3 ,υπήρχε η υποχρέωση της καταβολής από την Γ.Γ.Α. προς την ΝΑΘ του ποσού των 40.000 ετησίως για δαπάνες προς την ΔΕΗ και την ΕΥΑΘ. Αντιστοίχως με το άρθρο 4 της σύμβασης ,η ΝΑΘ αναλάμβανε την υποχρέωση ,εάν οι δαπάνες για ΔΕΗ και ΕΥΑΘ ,ξεπερνούσαν το ποσό που θα διέθετε η Γ.Γ.Α. ,να χρηματοδοτεί η ΝΑΘ τις δαπάνες ρεύματος και νερού και μέχρι του ποσού των 30.000 επιπλέον. Και με το άρθρο 5, το Αθλητικό Σωματείο ΠΑΟΚ , αναλάμβανε την υποχρέωση να καλύπτει τις δαπάνες για ΔΕΗ και ΕΥΑΘ, εφ όσον οι συγκεκριμένες δαπάνες υπερέβαιναν το ποσό των 70.000 Ευρώ ετησίως.

Στις 21/1/2006, το Νομαρχιακό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση της παραπάνω σύμβασης παραχώρησης, η διάρκεια της οποίας ήταν εξαετής.

Στις 13/11/2014 εισήχθη ως θέμα για λήψη απόφασης σε συνεδρίαση του Π.Σ. της Π.Κ.Μ. η σύμβαση παραχώρησης εγκαταστάσεων κλειστού γυμναστηρίου περιοχής Δήμου Πυλαίας –Χορτιάτη, στο Δημοτικό Διαμέρισμα Πυλαίας

Η νέα σύμβαση παραχώρησης στην οποία εμπλέκονται: Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, το Αθλητικό Σωματείο με την επωνυμία ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΙΤΩΝ (Π.Α.Ο.Κ), η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Κέντρο Πολιτισμού Θεσσαλονίκης ( ΚΕ.ΠΟ.ΘΕ.) περιείχε 6 συνολικά άρθρα και ουδεμία δέσμευση για τις υποχρεώσεις της Γ.Γ.Α., της Π.Κ.Μ. αλλά και του Αθλητικού σωματείου , σε ότι αφορά τις δαπάνες ηλεκτροδότησης και ύδρευσης του ως άνω Γυμναστηρίου.

Κατά την πορεία υλοποίησης των συμβάσεων και παρά το γεγονός ότι μεταξύ των δύο συμβάσεων μεσολαβεί ένα χρονικό διάστημα δύο ετών , κοινοποιήθηκε έγγραφο προς την ΠΚΜ, με αριθμό πρωτ. 12833-12837/ 14/01/2014 της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου, η οποία με σαφήνεια αναφέρει τα παρακάτω: «Δεν δύναται να συναφθεί προγραμματική σύμβαση διότι το Αθλητικό Σωματείο ΠΑΟΚ, ιδιοκτήτης του χώρου και ιδιαιτέρων δικαιωμάτων εκ της απόφασης παραχώρησης αρ.12513/26-4-2000 της ΓΓΑ, δεν ανήκει στους φορείς του Δημοσίου οι οποίοι δύναται να είναι κύρια μέρη ή να συμμετέχουν στην εκτέλεση προγραμμάτων μέσω προγραμματικών συμβάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων : 1256/82 και 1892/1990 » και υπογραμμίζει ότι «αδυνατεί να εκδώσει τα χρηματικά εντάλματα για την πληρωμή των δαπανών ύδρευσης και ηλεκτρισμού»

Επερωτάσθε και ελέγχεσθε για τα παρακάτω:

1) Έχει υπογραφεί η σύμβαση με ημερομηνία απόφασης του Π.Σ. της ΠΚΜ (13/11/2014) μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και πότε δημοσιεύτηκε η εν λόγω σύμβαση στην Διαύγεια?

2) Με δεδομένη την απόφαση της ΥΔΕ που γνωστοποιήθηκε στην ΠΚΜ ( Συλλογικά Όργανα αλλά και υπηρεσίες ), γιατί η οικονομική Επιτροπή στις 6/9/2016 προχώρησε στην έγκριση πίστωσης ποσού 220.211,00 Ευρώ για αποπληρωμή τιμολογίων ΔΕΗ που αφορούν το εν λόγω γυμναστήριο?

3) Έχει κριθεί η νομιμότητα της σύμβασης του 2006?

4) Γιατί η Διοίκηση της ΠΚΜ ενώ εισηγητικά στην εν λόγω σύμβαση περιελάμβανε και άρθρο που περιείχε την διατύπωση επακριβώς: «Το Αθλητικό Σωματείο ΠΑΟΚ θα καλύπτει όλες τις δαπάνες κατανάλωσης ρεύματος και νερού όπως επίσης και τις δαπάνες για τη συντήρηση και το προσωπικό του γηπέδου » στη διαδικασία της συζήτησης στο Περιφερειακό Συμβούλιο, εξαφάνισε από την εν λόγω σύμβαση το συγκεκριμένο άρθρο ?

5) Για το χρονικό διάστημα από την λήξη της πρώτης σύμβασης στις 30/1/2012 μέχρι και την νέα σύμβαση του 2014, υπάρχει παράταση της σύμβασης, υπάρχει νέα σύμβαση και εάν όχι, πως δικαιολογείται το κενό χρονικό διάστημα των δύο περίπου ετών ?

6) Ποια και πόση ακριβώς είναι η οικονομική συμβολή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για την εξυπηρέτηση των οικονομικών υποχρεώσεων για το εν λόγω γυμναστήριο προς την ΠΚΜ μέχρι σήμερα ?

7) Η ΠΚΜ έχει διεκδικήσει τα ποσά που είχε υποχρέωση να καταβάλει η ΓΓΑ προς την ΠΚΜ?

8) Πόσες και ποιες ακριβώς είναι οι οφειλές του εν λόγω γυμναστηρίου προς την ΔΕΗ και την ΕΥΑΘ?

9) Έχει καταβάλει η ΠΚΜ και πότε , έναντι των οικονομικών υποχρεώσεων του Αθλητικού Σωματείου , ποσά για την εξόφληση υποχρεώσεων προς τις αντίστοιχες ΔΕΚΟ?

10) Γιατί κατά την υπογραφή της σύμβασης του 2014 δεν υπάρχει κανένας όρος για τις οικονομικές υποχρεώσεις της Γ.Γ.Α. ,της Π.Κ.Μ. αλλά και του Αθλητικού Σωματείου ΠΑΟΚ?

Οι επερωτώντες Περιφερειακοί Σύμβουλοι-μέλη της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Χαραλαμπίδου Δέσποινα

Θεοδωρόπουλος Γεώργιος»

 

 

Σχετικά Άρθρα

Back to top button